Privacybeleid

Deze website http://www.jordanscereals.com/... (de "website") is eigendom van en wordt beheerd door The Jordans & Ryvita Company, een bedrijfsonderdeel van ABF Grain Products Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 00079590 (in deze verklaring "wij", "onze" of "ons" genoemd).

Deze privacyverklaring informeert u over de informatie die wij over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt of ons anderszins informatie verstrekt. Het vertelt u ook hoe u uw rechten kunt uitoefenen (met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking die wij uitvoeren). Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in de rubriek 'Uw rechten' hieronder.

Websiteverkeergegevens en informatie over uw computer.

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies om het volgende te verzamelen:

 • Informatie over uw gebruik van onze website - wij verzamelen standaard internetloggegevens en gegevens over het surfgedrag van bezoekers.
 • Wij gebruiken deze informatie om bezoekersaantallen, hun gebruik van verschillende delen van de website en nuttige functies of links te registreren. Wij gebruiken deze informatie niet op een manier die u persoonlijk kan identificeren.
 • Wij maken gebruik van de diensten van een derde, Google Analytics, om deze informatie te verzamelen, maar deze wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen geen enkele poging om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan Google ook niet toe om dit te doen.
 • Wij maken gebruik van de diensten van een derde, Google Tag manager, om informatie van onze website naar Google Analytics te sturen, maar deze wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen geen enkele poging om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan Google ook niet toe om dit te doen.
 • Wij maken gebruik van de diensten van een derde, HotJar, een set analysetools zoals heatmaps en funnel tracking die helpen bij het verzamelen van kwalitatieve gegevens. De gegevens worden verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen geen enkele poging om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan HotJar ook niet toe om dit te doen.
 • Wij maken gebruik van de diensten van een derde, DoubleClick (een dochterbedrijf van Google) die internetadvertentiediensten ontwikkelt en levert en verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen geen enkele poging om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan Google ook niet toe om dit te doen.
 • Wij maken gebruik van de diensten van een derde, Pure 360, voor directmarketingdoeleinden en voor het promoten van ons bedrijf en de producten die wij aanbieden. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, zie de rubriek 'Directmarketing' hieronder.
 • Informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype.
 • Wij gebruiken deze informatie om de veiligheid van onze website te handhaven en om trends te identificeren, zodat we de prestaties ervan kunnen verbeteren.
 • Wij gebruiken deze informatie ook om de website aan te passen aan uw interesses en om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website zo effectief mogelijk voor u wordt weergegeven en om u in staat te stellen om de interactieve functies van de website te gebruiken, wanneer u dat wenst.
 • Wij gebruiken deze informatie niet op een manier die u persoonlijk identificeert.

Wij verzamelen deze informatie ten behoeve van onze rechtmatige belangen bij het onderhouden en beheren van onze website en het waarborgen van de veiligheid ervan. Als u niet wilt dat wij deze informatie verzamelen, kunt u gebruikmaken van de "do not track" ("DNT")-functie van uw webbrowser om ons zo te melden dat u niet gevolgd wilt worden wanneer u onze website bezoekt. Meer informatie over DNT kunt u vinden op https://allaboutdnt.com.

Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op onze website.

Wij bewaren de informatie over uw bezoek aan onze website zo lang als nodig is voor de door ons genoemde doeleinden. Normaal gezien verwijderen wij om de 2 jaar de informatie over het surfgedrag van gebruikers.

Met wie delen wij deze informatie?

Wij delen informatie over bezoekers van onze website met dienstverleners die ons helpen bij het beheren van de website.

Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze website met advertentienetwerken, hoewel u aan de hand van deze informatie niet persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Naar waar dragen wij deze informatie over?

De informatie die wij verzamelen over uw gebruik van onze website wordt opgeslagen binnen en niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

Informatie die u ons stuurt

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

U hoeft ons niet rechtstreeks informatie te verstrekken wanneer u onze website gebruikt. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze 'contact'-functie of op een andere manier contact met ons opneemt, zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Wanneer wij uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, doen wij dit in het kader van ons rechtmatige zakelijke belang om met u te communiceren in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. Wij gebruiken deze gegevens ook om onze rechtmatige belangen te behartigen bij het verkrijgen van passend professioneel advies en om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan ons bedrijf onderworpen is.

U mag ons altijd algemene vragen over onze wervingsprocedures stellen, maar wij kunnen cv's of sollicitaties die via deze website naar ons worden gestuurd niet in aanmerking nemen. Als u deze website gebruikt om ons dit soort informatie te sturen, wordt deze bij ontvangst altijd veilig verwijderd.

Hoe lang bewaren wij deze informatie?

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is om uw aanvraag te behandelen. Normaal gezien bewaren we routinematige vragen gedurende 6 maanden, maar in sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer de vraag betrekking heeft op een contract tussen ons, of wanneer we juridisch advies moeten inwinnen om te kunnen reageren op een klacht) kunnen we onze correspondentie, resp. communicatie tot 6 jaar bewaren.

Met wie delen wij deze informatie?

Wij delen uw gegevens met onze dienstverleners en onze professionele adviseurs als dit nodig is om een vraag te beantwoorden of klacht op te lossen.

In alle andere gevallen delen wij uw gegevens niet met derden, tenzij:

 • wij uw toestemming hebben;
 • wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
 • dit noodzakelijk is om onze gebruiksvoorwaarden, onze (eigendoms)rechten of de (eigendoms)rechten van derden af te dwingen; of
 • dit noodzakelijk is in verband met de verkoop van ons bedrijf of de activa ervan (in dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan onze adviseurs en eventuele kandidaat-kopers en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

Waarheen dragen wij deze informatie over?

Informatie die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, meedoet aan een wedstrijd, meedoet aan een prijsvraag, een prijstrekking of promotie, een vragenlijst invult, een opmerking stuurt of een recept indient, wordt opgeslagen binnen en niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

Aanwerving

Informatie die u ons stuurt

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

U hoeft ons niet rechtstreeks informatie te verstrekken wanneer u onze website gebruikt. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze 'contact'-functie of op een andere manier contact met ons opneemt, zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Wanneer wij uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, doen wij dit in het kader van ons rechtmatige zakelijke belang om met u te communiceren in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. Wij gebruiken deze gegevens ook om onze rechtmatige belangen te behartigen bij het verkrijgen van passend professioneel advies en om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan ons bedrijf onderworpen is.

Algemene vragen over onze wervingsprocedures en/of cv's of sollicitaties worden doorgestuurd naar de dienst personeelszaken die rechtstreeks met u contact zal opnemen. De dienst personeelszaken zal uw gegevens bewaren in overeenstemming met onze Privacyverklaring met betrekking tot aanwerving, die toegankelijk is via de websitelink naar de sectie 'carrière' wanneer u via e-mail contact met ons opneemt: recruitment@jordansryvita.com.


Directmarketing

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken de contactgegevens die u ons verstrekt om promotionele informatie te verschaffen waarvan wij denken dat het u mogelijk interesseert of wanneer u ons erom vraagt . We gebruiken deze gegevens ook om inzicht te krijgen in de behoeften en interesses van onze klanten en om de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten te evalueren.

Wij nemen alleen contact met u op voor marketingdoeleinden via e-mail en/of sms indien u hiermee heeft ingestemd.

Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden doen wij dit ten behoeve van onze rechtmatige belangen in het promoten van ons bedrijf en de producten die wij aanbieden. 

Hoe lang bewaren we deze informatie?

Wij bewaren informatie voor directmarketingdoeleinden zolang u onze marketingcommunicatie wilt blijven ontvangen. Wij gebruiken traceertechnologie om ons te helpen de doeltreffendheid van onze e-marketing te evalueren en contacten uit onze e-marketingdatabank te verwijderen na 2 jaar inactiviteit van de ontvanger.

U kunt aangeven dat wij uw gegevens niet langer voor marketingdoeleinden mogen gebruiken door contact met ons op te nemen en u kunt zich te allen tijde afmelden voor e-mailmarketing door gebruik te maken van onze afmeldfunctie.

Met wie delen wij deze informatie?

Wij delen uw gegevens met onze dienstverleners en onze professionele adviseurs als dit nodig is om een vraag te beantwoorden of klacht op te lossen.

In alle andere gevallen delen wij uw gegevens niet met derden, tenzij:

 • wij uw toestemming hebben;
 • wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
 • dit noodzakelijk is om onze gebruiksvoorwaarden, onze (eigendoms)rechten of de (eigendoms)rechten van derden af te dwingen; of
 • dit noodzakelijk is in verband met de verkoop van ons bedrijf of de activa ervan (in dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan onze adviseurs en eventuele kandidaat-kopers en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

De informatie die wij in ons bezit hebben voor directmarketingdoeleinden wordt opgeslagen binnen en niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

U kunt ons te allen tijde vragen om u een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken. U het recht om ons om een kopie te vragen van de persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt en die door ons worden bewaard met het oog op het aangaan van een overeenkomst tussen ons of op basis van uw toestemming, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt hergebruiken of delen met andere organisaties.

Als u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren of te vervolledigen.

In sommige gevallen heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens en kunt u ons vragen om ons gebruik van uw gegevens te beperken en deze te verwijderen.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze rechten. Zo is het voor ons bijvoorbeeld niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen als wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren of als wij ze in verband met een contract met u bewaren. De toegang tot uw gegevens kan tevens worden geweigerd indien het ter beschikking stellen van deze gegevens persoonlijke informatie over een andere persoon zou onthullen of als wij dergelijke informatie wettelijk gezien niet mogen onthullen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, dient u contact met ons op te nemen.

Hebt u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring? Stuur deze dan naar Jordans Ryvita, Stratton Business Park, Market Garden Road, Biggleswade, SG18 8QB. Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Pressestraat 35, 1000 Brussel, België (www.gegevensbeschermingsautori... (Vlaams)) (www.autoriteprotectiondonnees.... (Frans)) (www.dataprotectionauthority.be (Engels)).